thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG PLT VIỆT NAM

Website:

https://pltvietnam.com/

Email:

pltvietnam.jsc@gmail.com

Vốn điều lệ:

8.600.000.000 VNĐ

Thành lập:

15/10/2020

Địa chỉ:

24 Đường Nam Đuống, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:

097 3535 768

Facebook:

Công ty Cổ Phần Cơ Điện Và Môi Trường PLT Việt Nam

Zalo:

0973535768

lĩnh vực hoạt động

PTL LÀM VIỆC BẰNG TRÁCH NGHIỆM NIỀM TIN VÀ SỰ ĐAM MÊ